Tổng hợp tài liệu IELTS

Bí quyết trả lời phần thi Ielts Speaking part 2

Đột nhập vào một buổi học Ielts Speaking 1 on 1 tại KOS English với bạn học viên đáng yên Quỳnh Trang cùng thầy Mark

Topic của buổi học : Describe someone who has had important influence on your life.