Tiếng Anh Mất Gốc

Khóa học tiếng Anh cơ bản cho người mất gốc

KOS ENGLISH CENTER CUNG CẤP CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH CƠ BẢN, TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MẤT GỐC, TIẾNG ANH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT GÌ. CÁC KHÓA HỌC CỦNG CỐ KIẾN THỨC NỀN CỦA TIẾNG ANH GIÚP HỌC VIÊN TỰ TIN HỌC TIẾP LÊN CÁC KHÓA TIẾNG ANH CHUYÊN SÂU.   Với những Học viên là Sinh viên năm nhất Đại học, người đi làm, người lớn tuổi , những học viên có thể bị mất gốc tiếng anh hoàn toàn thì việc tham gia vào … xem tiếp ...

Trang 2 trên 212