Lịch Khai Giảng

Lịch Khai Giảng

COURSE SCHEDULE
SỐ 72E – NGÕ 283, TRẦN KHÁT CHÂN, Q. HOÀN KIẾM, HÀ NỘI
Class Time Start Fee(VND) Student Hour
Speaking & Pronunciation
Pre-Intermediate
Tue – Thu

19:30 – 21:00

29/8 3,500,000 8 24 Đăng ký

General English

Intermediate

Mon – Wed

19:30 – 21:30

29/8  

5,600,000

 

8 40 Đăng ký

General English

Elementary

   Thu – Sat

 18:00 – 20:00

31/8 5,600,000 8 40 Đăng ký
   Basic English

Beginner

     Mon – Wed:

15:00 – 17:00

30 /8

4,400,000 8 40 Đăng ký
     Pre-IELTS

(Target: 5.0 – 6.0)

Tue-Thu-Sat:

18:00 – 20:00

31/8 6,800,000 8 50 Đăng ký
 General English

Pre-intermediate

    Tue – Fri:

18:00 – 20:00

5/9 5,600,000 8 40 Đăng ký
 General English

Pre-intermediate

Mon-Wed-Fri

15:30 – 17:00

6/9 5,600,000 8 40 Đăng ký
  IELTS Foundation

(Target: 4.0-5.0)

    Mon-Wed-Fri

19:30 – 21:30

8/9 6,800,000 8 40 Đăng ký
    1 on 2 – IELTS

Target: 4.5 – 5.0

      Wed – Sat

9:00 – 11:00

9/9 9,240,000  2 30 Đăng ký
      Pre IELTS

(Target: 6.5-7.5)

    Mon-Wed-Fri:

18:00 – 20:00

18/9 6,800,000 8 50 Đăng ký

 

COURSE SCHEDULE
SỐ 8 – NGÕ 20 NGUYỄN CÔNG HOAN, Q. BA ĐÌNH, HÀ NỘI
Class Time Start Fee(VND) Student Hour
 

 

Speaking and Pronuncation – Elementary

Tue – Fri
18:00-19:30
29/8 3,500,000 8 24 Đăng ký
 

 

General English
Elementary

Tue – Thu

19:30-21;30

29/8 5,600,000 8 40 Đăng ký
Basic English
Beginner
 

Tue – Thu

9:00-11:00

5/9 4,400,000 8 40 Đăng ký
 

 

 

Pre Ielts
Target 5.5-6.0

Tue – Thu
19:30-21:30
12/9 6,800,000 8 40 Đăng ký
    General English

Pre Intermediate

 

Mon – Wed
18:00-19:30

13/9 5,600,000 8 40 Đăng ký
    Basic English   Mon – Fri
19:30-21:30
18/9 4,400,000  8 40 Đăng ký
        Ielts Foundation
Target 4.5-5.0
  Mon – Wed- Fri
17:30-19:30
20/9 6,800,000 8 50 Đăng ký
Speaking and pronunciation 

Pre Intermediate

    Wed – Sat
18:00-19:30
20/9 3,500,000 8 24 Đăng ký
     Speaking án pronunciation

Elementary

   Mon – Wed – Fri
19;30-21;30
25/9 3,500,000 8 24 Đăng ký
   Ielts Intensive
Target 6.0- 6.5
  Tue – Thu
17:30-19:30
28/9 7,200,000 8 50 Đăng ký
  Basic English
Beginner
    Tue – Thu
18:00- 19:30
28/9 4,400,000  8 40 Đăng ký

 

COURSE SCHEDULE
62A Hồ Tùng Mậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Class Time Start Fee(VND) Student Hour

General English

Pre-inter

Tue-Thur

19.30-21.00

5/9 5,600,000 8 40 Đăng ký

Basic English

Beginner

Mon – Wed – Fri

10.00-12.00

6/9 4,400,000 8 20 Đăng ký

General English

Elementary

Mon-Thur

19.30-21.00

7/9 5,600,000 8 40 Đăng ký

General English

Pre-inter

Mon – Thur

19.30-21.30

14/9 6,800,000 8 50 Đăng ký

Basic English

Beginner

Tue-Thu

18:00 – 20:00

18/9 4,400,000 8 40 Đăng ký

Speaking & Pronunciation

Pre-Intermediate

 

Mon-Thur

19.30-21.00

 

21/9 3,500,000 8 24 Đăng ký

IELTS FOUNDATION

Target: 4.5-5.0

     Thu – Sat
18.00 – 20.00
23/9 6,800,000 8 40 Đăng ký
IELTS Intensive      Wed-Fri

19.30 – 21.30

 26/9 7,200,000  8 40 Đăng ký