fbpx

Lịch Khai Giảng Tại KOS EngLish Center

Lịch Khai Giảng Các Lớp Tại Kos English Center

LỊCH KHAI GIẢNG TRẦN KHÁT CHÂN

   LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8    
Cơ sở: Trần Khát Chân
STTClassTimeStartFeeStudentDuration
1BasicMon - Wed - Fri: 18:00 - 19:3001.08.20184.400.000840h
2General English
Elementary
Tue - Thu - Sat: 20:00 - 21:3002.08.20185.600.000840h
31 on 4 IELTS Intensive
6.0 - 6.5+
Mon - Fri: 20:00 - 21:3003.08.20188.000.000440h
41 on 4 IELTS Foundation
4.0 - 5.0+
Wed - Sat: 20:00 - 21:3004.08.20187.200.000440h
5BasicMon - Wed - Fri: 14:30 - 16:0006.08.20184.400.000840h
6General English
Elementary
Mon - Thu: 18:30 - 20:0009.08.20185.600.000840h
7Speaking & Pronunciation
Elementary high
Tue - Fri: 18:00 - 19:3010.08.20183.500.000824h
8General English
Pre Intermediate
Mon - Wed - Fri: 16:00 - 17:3015.08.20185.600.000840h
9General English
Pre Intermediate
Mon - Wed - Fri: 20:00 - 21:3020.08.20185.600.000840h
10BasicTue - Thu - Sat: 18:00 - 19:3024.08.20184.400.000840h
111 on 4 Pre IELTS
5.0 - 6.0+
Wed - Fri: 18:00 - 20:0029.08.20188.000.000440h
12IELTS Foundation
4.0 - 5.0+
Mon - Thu: 18:00 - 20:0030.08.20186.800.000850h
 Số Thứ TựNgày Khai GiảngLớp HọcLịch HọcGiáo ViênHọc Viên Đã Đăng Ký
125/2/2019GE ElementaryTue - Thu:
20:00 - 21:30
Codet2
225/2/2019S&P EleMon - Sat :
18.00-19.30
Codet0
325/2/2019S&P Pre-interMon - Fri :
19.30-21.30
Codet3
425/2/2019IELTS FoundationMon - Wed - Fri: 20.00-21.30Mark0
527/2/2019Pre-IELTS 1on4Mon- Wed- Fri: 15:00-17:00Mark1
61/3/2019Pre-IELTSMon - Fri:
18:00 - 20:00
Arvin5
74/3/2019S&P Ele highMon - Wed - Fri: 18.00-19.30Ken4
85/3/2019Basic EnglishTue-Thu :
18.30-20:30
Nhã5
97/3/2019IELTS FoundationTue-Thu-Sat:
19.30-21.30
Arvin0
107/3/2019S&P Ele highTue-Thu :
9.30-11.30
Ken2
1113/3/2019Ielts Intensive 1on4Mon - Wed - Fri: 20.00-21.30Arvin0
1215/3/2019GE Pre InterMon-Wed-Fri : 18.00-19.30 Codet0
       
ClassTimeStartFeeStudentHour
Ielts Intensive
Target 6.0- 6.5
Thu - Sat : 18:00- 20:0021/27200000850
Pre ielts
Target 5.5- 6.0
Mon-Fri :18:00-20:0022/26800000850
General English
Elementary
Mon - Thu : 18:00-20:0025/25600000840
Basic English Tue-Thu : 18:00- 20:0026/24400000840
IELTS Foundation
Target: 4.5-5.0
Mon-Wed-Fri : 19:30-21:3027/26800000850
Speaking & Pronunciation
Elementary
Tue-Thu : 18:00-19:3028/23500000824
General English
Pre Intermediate
Tue-Sat : 19:30-21;302/35600000840
Basic English Wed-Fri : 9:00- 11:006/34400000840
General English
Pre Intermediate
Mon -Wed : 19:30-21:306/35600000840
IELTS Foundation
Target: 4.5-5.0
Tue-Thu : 18:00- 20:007/36800000850
Bình Luận Trên Facebook