Giáo trình Solution

Solution Elementary CD2

Bộ giáo trình dạy tiếng Anh Solutions Elementary do 2 tác giả Tim Falla và Paul A Davies chịu trách nhiệm nội dung dành cho đối tượng thanh thiếu niên, tập trung vào 2 kỹ năng nói và viết phù hợp theo hướng luyện thi. Bộ giáo trình cung cấp lượng từ vựng phong phú với các chủ đề khác nhau, quen thuộc xung quanh cuộc sống hàng ngày như: cuộc sống trường học, thế giới hoang dã, thời gian rãnh rỗi, du lịch,…

Solution Elementary CD2 Track 1

Solution Elementary CD2 Track 2

Solution Elementary CD2 Track 3

Solution Elementary CD2 Track 4

Solution Elementary CD2 Track 5

Solution Elementary CD2 Track 6

Solution Elementary CD2 Track 11

Solution Elementary CD2 Track 12

Solution Elementary CD2 Track 13

Solution Elementary CD2 Track 14

Solution Elementary CD2 Track 15

Solution Elementary CD2 Track 16

Solution Elementary CD2 Track 18

Solution Elementary CD2 Track 19

Solution Elementary CD2 Track 20

Solution Elementary CD2 Track 21

Solution Elementary CD2 Track 22

Solution Elementary CD2 Track 23