CLB Tiếng Anh

Thi thử TOEIC


toeic-01
toeic-02
toeic-03

kos

MẪU ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS-TOEIC

Đăng ký tham dự thi thử IELTS – TOEIC để nắm được khả năng trình độ hiện tại của bản thân và được các giáo viên dày dặn kinh nghiệm từ trung tâm đánh giá các kỹ năng.

*Require

Họ tên *

Năm sinh *

Bạn đang học tâp tại trường nào *

Địa chỉ email *

Số điện thoại liên lạc *

Nguyện Vọng/ Yêu cầu đầu ra IELTS - TOEIC

kos2