22 thành ngữ tiếng Anh thông dụng

 1. Easy come, easy go: Của thiên trả địa.
 2. Seeing is believing: Tai nghe không bằng mắt thấy.
 3. Easier said than done: Nói dễ, làm khó.
 4. One swallow does not make a summer: Một con én không làm nên mùa xuân.
 5. Time and tide wait for no man Thời giờ thấm thoát thoi đưa
 6. Grasp all, lose all: Tham thì thâm
 7. Let bygones be bygones: Hãy để cho quá khứ lùi vào dĩ vãng.
 8. Hand some is as handsome does: Cái nết đánh chết cái đẹp.
 9. When in Rome, do as the Romes does: Nhập gia tuỳ tục

Xem thêm: Lộ trình học Ielts cho người mới

 1. Clothes does not make a man: Manh áo không làm nên thầy tu.
 2. Don’t count your chickens, before they are hatch: chưa đỗ ông Nghè đã đe Hàng tổng
 3. A good name is better than riches: Tốt danh hơn lành áo
 4. Call a spade a spade: Nói gần nói xa chẳng qua nói thật
 5. Beggar’s bags are bottomless: Lòng tham không đáy
 6. Cut your coat according your clothes: Liệu cơm gắp mắm
 7. Bad news has wings: Tiếng dữ đồn xa

Xem ngay: Luyện thi ielts từ con số 0

 1. Doing nothing is doing ill: Nhàn cư vi bất thiện
 2. A miss is as good as a mile: Sai một li đi một dặm
 3. Empty vessels make a greatest sound: Thùng rỗng kêu to
 4. A friend in need is a friend indeed: Gian nam mới hiểu bạn bè
 5. Each bird loves to hear himself sing: Mèo khen mèo dài đuôi
 6. Habit cures habit: Lấy độc trị độc

Tham khảo: Khóa học ielts bao nhiêu tiền?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn