CÁCH DÙNG VÀ CẤU TRÚC CỦA CÁC DẠNG CÂU SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH

CẤU TRÚC CỦA CÁC DẠNG CÂU SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH VÀ CÁCH DÙNG

 

Câu So Sánh là một trong những loại câu được bắt gặp và sử dụng phổ biến trong Tiếng Anh như trong các bài kiểm tra, các kỳ thi lớn hay ngay trong những cuộc đối thoại hàng ngày tại trường học và nơi làm việc. Đây là một trong những kiến thức trọng tâm đối với bất cứ người học Tiếng Anh nào cũng cần phải nắm được. Và ngoài mục đích để so sánh đơn thuần thì nó còn có thể dùng để nhấn mạnh ý trong câu.

Cùng KOS ENGLISH CENTER tìm hiểu cụ thể hơn về cách dùng và cấu trúc của các dạng câu So Sánh trong Tiếng Anh trong bài viết dưới đây nhé.

 

 

I. So sánh bằng:

(+) S1 + V + as + adj/adv + as + S2 + V

Eg: She is as beautiful as her mother.

       She learns as well as her sister does.

(-) S1 + V (phủ định) + as/so + adj/adv + as + S2 + V

Eg: This exercise is not as/so difficult as I think (it is).

       He doesn’t study as/so hard as I do/me.

 • Với danh từ số nhiều:

     S1 + V + as many/few + N (số nhiều) + S2 +V

Eg: We have as few problems to solve as yesterday.

 • Với danh từ không đếm được:

     S1 + V + as much/little + N (ko đếm được) + S2 + V

Eg: I don’t have as much money as u do.

 • So sánh gấp nhiều lần (so sánh gấp bội):

     S + V + mutiple numbers (*) + as + much/many/adj + (N) + as + N/pronoun

(*): là những từ chỉ số như half, twice, 3,4,5…times; phân số; phần trăm

Eg: In many countries in the world with the same jobs, women only get 40% – 50% as much salary as men.

II, So sánh hơn:

Tính từ/trạng từ ngắn: là những tính từ/trạng từ có 1 âm tiết như big, small, hot, cold, thin, fat… và có 2 âm tiết tận cùng là 1 trong 5 đuôi sau:

  • y: happy, easy, early, heavy, lazy
  • er: clever
  • le: single, simple
  • ow: narrow
  • et: quiet

   Lưu ý: những tính từ/trạng từ 2 âm tiết tận cùng là đuôi -y chỉ được coi là trạng từ/tính từ ngắn khi bản thân nó có đuôi -y.

Eg: lovely: tính từ dài vì nó được cấu tạo bởi (love + ly -> lovely)

      quicly: trạng từ dài vì nó được cấu tạo bởi (quick + ly -> quickly)

      early: trạng từ ngắn vì bản thân nó có đuôi -y

Tính từ/trạng từ dài: là tính từ/trạng từ có 2 âm tiết trở lên nhưng không phải 1 trong 5 đuôi kể trên:

Eg: beautiful, handsome, intelligent, hard-working

 • So sánh hơn với tính từ và trạng từ ngắn:

         S1 + V + adj/adv + er + than + S2 + V

Eg: She looks happier than (she did) yesterday.

 •  So sánh hơn với tính từ và trạng từ dài:

        S1 + V + more + adj/adv + than + S2 + V

Eg: She is more beautiful than her sister.

 • So sánh hơn với danh từ:

        S1 + V + more + N + than + S2 + V

Eg: She has more money than me.

III, So sánh nhất:

 • Với tính từ và trạng từ ngắn:

        S + V + the + adj/adv + est + (N) + (in/of)…

Eg: He is the tallest (student) in my class.

 • Với tính từ và trạng từ dài:

        S + V + the + most + adj/adv + (N) + (in/of)…

Eg: My mother is the most beautiful (women) in the world.

 • Với danh từ:

        S + V + the + most + N +…

Eg: He is a billionaire. He has the most money.

IV. Ngoại lệ:

Tính từ/trạng từ Dạng so sánh hơn Dạng so sánh nhất

good/well

better the best
bad worse the worst
much/many more the most
little less the least
far farther/further the farthest/furthest
old older/elder the oldest/eldest

 

V. So sánh luỹ tiến:

 • Với tính từ ngắn:

  Adj + er + and + adj + er

Eg: The summer is coming. It gets hotter and hotter.

 • Với tính từ dài:

 more/less and more/less + adj

Eg: She is more and more attractive.

 • Với danh từ:

 more and more + N

Eg: There are more and more people moving to big cities to look for jobs.

VI. So sánh đồng tiến:

The + (so sánh hơn) adj/adv + S + V, the + (so sánh hơn) adj/adv + S + V

Eg: The more difficult the exercise is, the more interesting it is.

 

Mong rằng từ những kiến thức chia sẻ của KOS về các dạng cấu trúc câu so sánh cũng như cách dùng và ví dụ cụ thể sẽ giúp các bạn không còn có một nền tảng Tiếng Anh ngày một tốt hơn. Nhưng thay vì chỉ học và ghi nhớ các cấu trúc này trong đầu bạn hãy thường xuyên áp dụng vào thực tế bằng cách giao tiếp hàng ngày để không ngừng cải thiện khả năng Tiếng Anh của bản thân nhé.

 

🔥🔥Thông tin chi tiết về KOS : https://kos.edu.vn/gioi-thieu-ve-kos/
🔥🔥Lộ trình IELTS 0 – 7.0 : https://kos.edu.vn/ielts-cap-toc/

🔥🔥 Feedback chân thật của học sinh tại KOS trong 8 năm vừa qua:

—————————————
💕 𝐊𝐎𝐒 𝐄𝐍𝐆𝐋𝐈𝐒𝐇 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑 💕
Đối tác luyện thi #ielts của British Council
🏫134 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 02433999090
🏫32 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. 02437247269
🏫 62a Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội. 02432262911
☎ 0933280990💥💥
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
SEO by Nef Digital