NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM TRONG TIẾNG ANH

NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM TRONG TIẾNG ANH

Một trong những chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh “khó nhằn” và gây hoang mang cho học viên nhiều nhất chính là nguyên âm và phụ âm. Hôm nay KOS ENGLISH CENTER sẽ giúp cho các bạn học viên hiểu rõ và nắm vững về mảng kiến thức này nhé

 

 NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM TRONG TIẾNG ANH 01

1 .NGUYÊN ÂM ( VOWEL )

  • Khái niệm :

 NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM TRONG TIẾNG ANH 02

  • Các loại nguyên âm

       Nguyên âm đơn

 NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM TRONG TIẾNG ANH 03

 
Nguyên âm đôi

 NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM TRONG TIẾNG ANH 042 . PHỤ ÂM ( CONSANANTS)

  • Khái niệm :

 NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM TRONG TIẾNG ANH 05  

  • Các loại phụ âm :

     Phụ âm vô thanh 

 NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM TRONG TIẾNG ANH 06


Phụ âm hữu thanh

 NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM TRONG TIẾNG ANH 07

Phụ âm còn lại
 NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM TRONG TIẾNG ANH 08

Các bạn học viên hãy cùng học về ghi nhớ lại phần lý thuyết về nguyên âmphụ âmKOS ENGLISH CENTER vừa cung cấp trên nhé !

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
SEO by Nef Digital