Solution Elementary CD1

Học viên NGUYỄN THANH HUYỀN Đạt IELTS 6.5

Bộ giáo trình dạy tiếng Anh Solutions Elementary do 2 tác giả Tim Falla và Paul A Davies chịu trách nhiệm nội dung dành cho đối tượng thanh thiếu niên, tập trung vào 2 kỹ năng nói và viết phù hợp theo hướng luyện thi. Bộ giáo trình cung cấp lượng từ vựng phong phú với các chủ đề khác nhau, quen thuộc xung quanh cuộc sống hàng ngày như: cuộc sống trường học, thế giới hoang dã, thời gian rãnh rỗi, du lịch,…

Solution Elementary CD1 Track 1

Solution Elementary CD1 Track 2

Solution Elementary CD1 Track 3

Solution Elementary CD1 Track 4

Solution Elementary CD1 Track 5

Solution Elementary CD1 Track 6

Solution Elementary CD1 Track 7

Solution Elementary CD1 Track 8

Solution Elementary CD1 Track 9

Solution Elementary CD1 Track 10

Solution Elementary CD1 Track 11

Solution Elementary CD1 Track 12

Solution Elementary CD1 Track 13

Solution Elementary CD1 Track 14

Solution Elementary CD1 Track 15

Solution Elementary CD1 Track 16

Solution Elementary CD1 Track 18

Solution Elementary CD1 Track 19

Solution Elementary CD1 Track 20

Solution Elementary CD1 Track 21

Solution Elementary CD1 Track 22

Solution Elementary CD1 Track 23

Solution Elementary CD1 Track 24

Solution Elementary CD1 Track 25

Solution Elementary CD1 Track 26

Solution Elementary CD1 Track 27

Solution Elementary CD1 Track 28

Solution Elementary CD1 Track 29

Solution Elementary CD1 Track 31

Solution Elementary CD1 Track 32

Solution Elementary CD1 Track 33

Solution Elementary CD1 Track 34

Solution Elementary CD1 Track 35

Solution Elementary CD1 Track 36

Solution Elementary CD1 Track 37

Solution Elementary CD1 Track 38

Solution Elementary CD1 Track 39

Solution Elementary CD1 Track 40

Solution Elementary CD1 Track 41

Solution Elementary CD1 Track 42

Solution Elementary CD1 Track 43

Solution Elementary CD1 Track 44

Solution Elementary CD1 Track 45

Solution Elementary CD1 Track 46

Solution Elementary CD1 Track 47

Solution Elementary CD1 Track 48

Solution Elementary CD1 Track 49

Solution Elementary CD1 Track 49_2

Solution Elementary CD1 Track 50

Solution Elementary CD1 Track 52

Solution Elementary CD1 Track 53

Solution Elementary CD1 Track 54

Solution Elementary CD1 Track 55

Solution Elementary CD1 Track 56

Solution Elementary CD1 Track 57

Solution Elementary CD1 Track 58

Solution Elementary CD1 Track 59

Solution Elementary CD1 Track 60

Solution Elementary CD1 Track 61

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
SEO by Nef Digital