Solution Pre-Intermediate CD1

Học viên NGUYỄN THANH HUYỀN Đạt IELTS 6.5

Bộ giáo trình dạy tiếng Anh Solutions Elementary do 2 tác giả Tim Falla và Paul A Davies chịu trách nhiệm nội dung dành cho đối tượng thanh thiếu niên, tập trung vào 2 kỹ năng nói và viết phù hợp theo hướng luyện thi. Bộ giáo trình cung cấp lượng từ vựng phong phú với các chủ đề khác nhau, quen thuộc xung quanh cuộc sống hàng ngày như: cuộc sống trường học, thế giới hoang dã, thời gian rãnh rỗi, du lịch,…

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 1

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 2

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 3

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 4

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 5

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 6

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 7

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 8

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 9

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 10

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 11

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 12

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 13

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 14

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 15

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 16

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 18

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 19

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 20

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 21

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 22

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 23

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 24

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 25

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 26

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 27

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 28

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 29

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 30

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 31

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 32

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 33

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 34

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 35

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 36

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 37

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 38

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 39

Solution Pre-Intermediate CD1 Track 40

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
SEO by Nef Digital