Solution Pre-Intermediate CD3

Học viên NGUYỄN THANH HUYỀN Đạt IELTS 6.5

Bộ giáo trình dạy tiếng Anh Solutions Elementary do 2 tác giả Tim Falla và Paul A Davies chịu trách nhiệm nội dung dành cho đối tượng thanh thiếu niên, tập trung vào 2 kỹ năng nói và viết phù hợp theo hướng luyện thi. Bộ giáo trình cung cấp lượng từ vựng phong phú với các chủ đề khác nhau, quen thuộc xung quanh cuộc sống hàng ngày như: cuộc sống trường học, thế giới hoang dã, thời gian rãnh rỗi, du lịch,…

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 1

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 2

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 3

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 4

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 5

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 6

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 7

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 8

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 9

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 10

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 11

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 12

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 13

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 14

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 15

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 16

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 18

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 19

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 20

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 21

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 22

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 23

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 24

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 25

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 26

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 27

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 28

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 29

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 30

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 31

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 32

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 33

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 34

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 35

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 36

Solution-Pre-Intermediate-CD3 Track 37

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
SEO by Nef Digital