UNIT 19 – Cấu trúc câu thể hiện sự giao tiếp lịch thiệp trong Tiếng Anh

Cũng giống như trong tiếng Việt, nhiều tình huống chúng ta muốn lịch thiệp nhường sự quyết định cho đối phương/đối tác, vậy có những mẫu câu nào trong tiếng Anh giúp chúng ta dễ dàng thể hiện sự lịch thiệp này. Hãy cùng KOS học bài học dưới đây các bạn nhé !!!

1. You choose: bạn chọn đi
2. It’s up to you: cái này tùy bạn đấy!
3. Do as you please: cứ làm theo ý bạn đi
4. It’s fine by me if you want to: tùy bạn muốn thôi
5. It’s no skin of my nose: việc này tôi không ý kiến
6. Don’t mind me: đừng bận tâm đến ý kiến của tôi
7. It’s your decision: đó là quyết định ở bạn

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn