UNIT 23 – CÁC THÀNH NGỮ TIẾNG ANH DÙNG VỚI “MIND”

Các thành ngữ Tiếng Anh dùng với ” Mind”

Khi học từ vựng tiếng Anh chúng ta nên học kèm với các cụm từ chứa nó thì bạn sẽ ghi nhớ cũng như biết cách dùng từ trong ngữ cảnh phù hợp. “Mind” có nghĩa là tâm trí, tinh thần dùng để diễn tả tư tưởng. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu những cụm từ tiếng Anh đi với “mind” để sử dụng tiếng Anh thông thạo hơn nhé.

Keep / bear something in mind = ghi nhớ điều gì
Make up sb’s mind = quyết định
Ex: I can’t make up my mind about the job offer.
(Tôi không thể quyết định về đề nghị việc làm)
Be in two minds about something = không thể quyết định (…)
Ex: I’m in two minds about buying a new car.
(Tôi không thể quyết định là có mua xe mới hay không)
Keep / bear something in mind = ghi nhớ điều gì
Ex: “I need a job in computers”. “I will bear it in mind” – “we often have vacancies for people with your skills”
(“Tôi cần một công việc về máy tính”. “Tôi sẽ nhớ điều đó” – “Chúng tôi thường có vị trí tuyển dụng cho những người có kỹ năng như bạn”
Be out of sb’s mind = thực sự lo lắng
Ex: Where have you been ? I have been out of my mind with worry.
(Anh ở đâu vậy? Tôi đã rất lo lắng)
Give someone a piece of your mind = nói với ai rằng bạn đang tức giận với họ như thế nào

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn