UNIT 24: 10 Mẫu câu thông dụng về thói quen

Để giúp bạn học tốt ngữ pháp tiếng Anh chúng tôi giúp bạn 10 mẫu câu thông dụng khi nói về thói quen. Nội dung tiếng Anh khi nói về thói quen là một nội dung thường gặp nhất và trong giao tiếp tiếng Anh thông thường chúng ta chắc chắn cũng sẽ sử dụng thường xuyên. Những mẫu câu tiếng Anh thông dụng khi nói về thói quen các bạn hãy kết hợp với những từ vựng tiếng Anh về thói quen để học tốt hơn nhé!

1. I spend a lot of time on (+ Danh từ / V-ing) : Tôi dành rất nhiều thời gian vào việc…)
2. I (often) tend to…( + V-inf) : Tôi thường có xu hướng làm việc gì đó…)
3. You’ll always find me + V-ing : Bạn sẽ thường xuyên tìm thấy tôi đang làm gì đó…)
4. (V-ing) is a big part of my life : Làm gì đó chiếm một phần lớn trong cuộc sống của tôi)
5. I always make a point of (+ Danh từ/V-ing) : Tôi luôn cho rằng làm gì đó là một việc rất quan trọng
6. Whenever I get the chance, I…(+Clause) : Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi lại làm việc gì đó
* Cấu trúc 5 và 6 ám chỉ rằng mình rất thích làm việc đó và cố gắng làm việc đó thật nhiều.
7. I have a habit of..(+Danh từ/V-ing) : Tôi có thói quen làm việc gì đó
* Cấu trúc 7 đôi khi dùng để nói về một thói quen xấu
8. I can’t (seem to) stop…(V-ing): Có vẻ như tôi không thể dừng làm việc gì đó
9. I always…( + V-inf) : Tôi thường xuyên làm gì đó
10. I can’t help…(+V-ing): Tôi không thể dừng làm gì đó
*Cấu trúc 8 và 10, người nói biết đây là một thói quen xấu nhưng vẫn không bỏ được thói quen đấy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn