UNIT 25: Các cụm từ thường bị nhầm lẫn

Trong quá trình học tiếng Anh chắc hẳn bạn sẽ rất bối rối khi gặp các cụm từ na ná nhau và khó để phân biệt cách sử dụng trong từng tình huống. Hôm nay KOS sẽ giúp bạn làm rõ và “chinh phục” các cụm từ mà ta thường gặp nhưng lại rất dễ nhầm lẫn này nhé.

1. In case of và in case:
a.In case of + N If there is/are )
Eg: In case of a fire, you should use stair.
If there is a fire, you shoulh use stair)
b. In case + S + do/does/did + V Because it may/might happen)
Eg: He took an umbrella in case it rained
He took an unbrella because it might rain)

2. As a result và as a result of:
a. As a result (+ clause) = therefore
Eg: Bill had not been working very hard during the course. As a result, he failed the exams.
Bill had not been working very hard during the course. Therefore, he failed the exams)
b. As a result of (+ noun phrase) = because of
Eg: The accident happened as a result of the fog.
The accident happened because of the fog)

3. Hardly / Scarelyvà no sooner: (với nghĩa ngay khi)
a. Hardly/ Sccarely + clause 1 + when + clause 2
Eg: Hardly will he come when he wants to leave.
b. No sooner + clause 1 + than + clause 2
Eg: No sooner does she earn some money than she spends it all.

4. Like doing something và would like to do something
a. Like doing something:
Ta dùng cấu trúc này để nói về một sở thích
Eg: I like playing guitar. = My hobby is playing guitar.
b. Would like to do something:
Ta dùng cấu trúc này để nói về sở thích nhất thời
Eg: I’d like to drink some coffee. = I want to drink some coffee now.

5. Not like to do something và not like doing something
a. Not like to do something:
Ta dùng cấu trúc này để nói về một việc ta không thích và không làm
Eg: I don’t like to go out with you.
b. Not like doing something:
Ta dùng cấu trúc này để nói đến một việc ta không thích nhưng vẫn phải làm
Eg: I don’t like doing my homework.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn