Giới Thiệu Giáo Viên

lad Mr LAD

Thầy LAD sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ học tại Nigeria đã bắt đầu giảng dạy tiếng Anh như một niềm đam mê từ năm 22 tuổi. Thầy sang Việt Nam từ năm 2013 và bắt đầu công việc giảng … xem tiếp...

J1 John Rusell Nel

  “I motivate people with my passion to share my knowledge of the subjects and activities i love. My experience coaching squash, ski instructing and teaching has taught me to manage my time in … xem tiếp...

 • Maria Teresa G. Adolfo
 • Walter Evans Lasula
 • Thầy Crispen De La Cruz
 • Thầy Stephen
 • Thầy Garry
 • MS.YVONNE
 • MS. REGGIE B.SIDON
 • Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ trực tuyến

  0933 280990

  Hỗ trợ trực tuyến

  0934 459014