Cơ Sở 1 – Xã Đàn 2

Giới Thiệu VỀ KOS 1

LỊCH KHAI GiẢNG CƠ SỞ XÃ ĐÀN 2

Các lớp cơ sở Xã Đàn 2
STTClassTimeStartFeeStudentDuration
1Ielts Foundation Mon-Wed : 18:00-20:00
10/01/2023
9,000,000
1060h
2General English ElementaryMon-Thu : 18:00- 20:00
11/01/2023
6,500,0001050h
3Ielts Intensive
Tue-Sat : 18:00- 20:00
13/01/2023
9,000,0001060h
4Basic English
Tue-Thu : 19:30-21:30
16/01/2023
4,800,000
1040h
5General English
Pre Intermediate
Tue-Fri : 18:00- 20:00
19/01/2023
6,500,000
1050h
6Toiec Starter (400-550)
Mon-Fri : 18:00-20:00
05/01/2023
5,600,000
1050h
7Speaking And Pronunciation
Intermediate
Mon -Fri : 19:30-21:00
13/10/2023
3,500,0001024h
8Ielts Advanced (đầu ra 6.5)Tue-Thu : 19:30-21:30
30/01/2023
10,8000,001060h
9Ielts Foundation Mon-Wed-Fri : 19:30-21:30
30/01/2023
9,000,0001060h
10Ielts Intensive
Wed-Sat : 18:00- 20:00
31/01/2023
9,000,000
1060h
11
12
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
[FB_COMMENT]