Cơ Sở 1 – Xã Đàn 2

Giới Thiệu VỀ KOS 1

LỊCH KHAI GiẢNG CƠ SỞ XÃ ĐÀN 2

Các lớp cơ sở Xã Đàn 2
STTClassTimeStartFeeStudentDuration
1Ielts FoundationWed-Fri : 18:00-20:005/79,000,0001060h
2General English ElementaryMon-Fri : 9:00-11:007/76,500,0001050h
3Ielts IntensiveTue-Thu :18:00-20:0010/79,000,0001060h
4General English Pre IntermediateTue-Thu : 19:00-21:0013/76,500,0001050h
5Basic EnglishWed-Sat : 18:00-20015/74,800,0001040h
6Ielts AdvancedMon-Wed-Fri : 19:30-21:3017/710,800,0001060h
7Ielts FoundationTue-Thu : 19:30-21:3020/79,000,0001060h
8Ielts IntensiveMon-Fri : 18:00-20:0024/79,000,0001060h
9General English ElementaryTue-Sat : 19:00-21:0025/76,500,0001050h
10General English Pre IntermediateMon-Wed : 18:00-20:0026/76,500,0001050h
11
12
Facebook
Twitter
LinkedIn
[FB_COMMENT]