UNIT 8 [IELTS WRITING] Các lỗi thường gặp khi viết câu có chứa mệnh đề

UNIT 8 [IELTS WRITING] Các lỗi thường gặp khi viết câu có chứa mệnh đề

Việc dùng câu có chứa mệnh đề thành thạo, không chỉ giúp người viết diễn đạt được các ý phức tạp. Mà còn thể hiện trình độ tiếng Anh tương đối cao của bản than. Tuy nhiên, cần phải viết chính xác, nhất là đối với các câu phức.

Dưới đây là một số lỗi thường gặp khi viết câu có chứa mệnh đề.

  • Lấy mệnh đề thay cho cụm từ

The graph shows that the sales of computers between January and June.

Mời bạn tham khảo thêm: Luyện thi ielts cho người mới bắt đầu

Mệnh đề danh ngữ bắt đầu bằng that không có vị ngữ; do đó nó không phải là một mệnh đề phụ. Để sửa lại cho đúng có hai cách : một là chỉ cần bỏ that thì cụm danh từ sẽ trở thành tân ngữ của động từ shows; cách thứ hai là thêm vị ngữ vào mệnh đề danh ngữ này:.. that the sales of computers between January and Jun fluetuated a great deal.

  • Lược bỏ that của mệnh đề danh ngữ đứng sau một số mệnh đè nhất định

I insisted that should be our real goal.

Có thể lược bỏ that của mệnh đề danh ngữ theo sau các động từ như say, hear, think, see, nhưng thông thường không được lược bỏ that của mệnh đề danh ngữ đứng sau một số động từ khác chẳng hạn như insist.

Trong câu trên, không thể lược bỏ that bởi vì mệnh đề danh ngữ đứng sau thiếu chủ ngữ.

  • Dùng sai đại từ quan hệ

We will go to Mirror Lake that water is so clean that we can see the bottom of it.

Mệnh đề tính ngữ cần có để bổ nghĩa cho Mirro Lake trong câu này phải bắt đầu từ whose water hoặc the water of which để diễn đạt ý của nó/của cái hồ này (chỉ sự sở hữu).

Mời bạn tham khảo thêm: Khóa học ielts

Câu đúng là:

We will go to Mirror Lake whose water is so clean that we can see the bottom of it.

We will go to Mirror Lake, the water of which is so clean that we can see the bottom of it.

Các lỗi thường gặp khi viết câu có chứa mệnh đề

  • Dùng phó từ quan hệ thay vì đại từ quan hệ

In the city there are a few galleries where is specially designed for those artistic displays.

Where là phó từ quan hệ diễn đạt nơi chốn, không thể làm đối tượng của hành vi. Có hai cách chỉnh sửa câu này: một là chuyển where thành đại từ quan hệ that hoặc which; hai là giữ nguyên where và sửa nội dung mệnh đề đứng sau nó,

In the city there are a few galleries where one can enjoy art shows.

  • Thừa tân ngữ trong mệnh đề tính ngữ

In the past the environment of London was very poor, which everyone could see the dirty things.

Mệnh đề tính ngữ không giới hạn (non-restrictive adjective clause) bắt đầu bằng which giải thích cho mệnh đề chính thức phía trước ( môi trường ở Luân Đôn kém). Trong câu này, which là tân ngữ của động từ see . Thêm the dirty things vào làm tân ngữ của see khiến which trở nên dư thừa. Do đó phải bỏ the dirty things.

  • Lược bỏ that dẫn ra mệnh đề danh ngữ làm chủ ngữ của câu

The government spent some money to make London more beautiful is worthwhile.

Trong câu trên, The government spent some money to make London more beautiful là chủ ngữ của động từ chính is; do đó phải thêm đại từ  quan hệ that vào đầu câu này để nó trở thành mệnh đề danh ngữ làm chủ ngữ cho is.

Mời bạn tham khảo thêm: Học ielts ở đâu tốt nhất hà nội

Ngoài ra, có thể chỉnh sửa bằng cách chuyển spent thành spending:

The government spending some money to make London more beautiful is worthwhile.

  • Lấy mệnh đề không giới hạn làm mệnh đề giới hạn

We must understand that more and more vistors come to London to travel which brings us more money.

Câu này phải thêm dấu phẩy (,) trước đại từ quan hệ which.

We must understand that more and mỏe vistors come to London to travel, which brings us more money.

Facebook
Twitter
LinkedIn
[FB_COMMENT]