BÀI NGHE SUCCESS ELEMENTARY 1

BÀI NGHE SUCCESS ELEMENTARY 1

Bài nghe SUCCESS ELEMENTARY 1 là một trong những phần cơ bản khá là quan trọng. Chúng ta sẽ được gặp rất nhiều trường hợp thực tế sử dụng số như đi siêu thị, tính tiền, hóa đơn, nói về tuổi. Bởi vậy nên việc phát âm đúng Số trong tiếng Anh là điều cần được chú ý.

Có nhiều bạn khi nghe không phân biệt được giữa 13 và 30, 18 và 80 … Thực tế thì do chúng ta chưa hiểu đúng cách nhấn âm khi đọc số.

Mời bạn tham khảo thêm: Học ielts ở đâu tốt nhất Hà Nội

Đối với các số từ 13–>18 thì ấm nhấn sẽ nằm ở âm thứ 2. Ví dụ như 13 thì sẽ được đọc là thirTEEN.
Ngược lại với các số chẵn chục như 30, 40, 50 … thì ấm nhấn sẽ nằm ở âm thứ 1. Ví dụ 30 sẽ được đọc là THIR-ty. Một lưu ý là đối với tiếng Anh của người Mỹ thì âm “ty” sẽ được đọc thành “dy”, do đó 30 sẽ được người Mỹ đọc là THIR-dy.

Thật là thú vị phải không các bạn, hy vọng hướng dẫn này sẽ giúp các bạn đạt điểm cao trong các đoạn nghe về số nhé.

http://www.mediafire.com/download/vp73i4vc24j9zm6/01_Track_1.mp3

http://www.mediafire.com/download/mjedu99361jmmkx/02_Track_2.mp3

http://www.mediafire.com/download/olk16a62azqceth/03_Track_3.mp3

http://www.mediafire.com/download/rertnf9kg4jow0p/04_Track_4.mp3

http://www.mediafire.com/download/jc4g8ryxnlxjs9g/05_Track_5.mp3

http://www.mediafire.com/download/cer3b553cq7fk6r/06_Track_6.mp3

http://www.mediafire.com/download/6hd0b6qojszbp1q/07_Track_7.mp3

http://www.mediafire.com/download/8td8hal6tch4h4t/08_Track_8.mp3

http://www.mediafire.com/download/cy2a0l33xozz0wm/09_Track_9.mp3

http://www.mediafire.com/download/2s9wwj1g99q9yxi/10_Track_10.mp3

http://www.mediafire.com/download/7zh73s0c35rdcfp/11_Track_11.mp3

http://www.mediafire.com/download/lrk21im0uzrc73l/12_Track_12.mp3

http://www.mediafire.com/download/991wm9d4aeos3k3/13_Track_13.mp3

http://www.mediafire.com/download/cvc8x3isuadm8i6/14_Track_14.mp3

http://www.mediafire.com/download/rp3q9w0qvlpbb2m/15_Track_15.mp3

http://www.mediafire.com/download/potfsx4iypc2ut3/16_Track_16.mp3

http://www.mediafire.com/download/h7jcx8kazfhcuu1/17_Track_17.mp3

http://www.mediafire.com/download/p62y51dl176o45n/18_Track_18.mp3

http://www.mediafire.com/download/w1o5ju3t8n8oj6a/19_Track_19.mp3

http://www.mediafire.com/download/aqbau6v6hpqqfa3/20_Track_20.mp3

http://www.mediafire.com/download/5zpb0cik5hnudow/21_Track_21.mp3

http://www.mediafire.com/download/kh35yf31zlmv3fo/22_Track_22.mp3

http://www.mediafire.com/download/mwk8rq1va8kd959/23_Track_23.mp3

http://www.mediafire.com/download/077tt9h23d03e66/24_Track_24.mp3

http://www.mediafire.com/download/hqobcb1zti4hai9/25_Track_25.mp3

http://www.mediafire.com/download/pcj51rnkn05cld4/26_Track_26.mp3

http://www.mediafire.com/download/8x5ex01m8m6fnjw/27_Track_27.mp3

http://www.mediafire.com/download/dpi8fbnp79dg2al/28_Track_28.mp3

http://www.mediafire.com/download/9r0tdldtlmo13bn/29_Track_29.mp3

http://www.mediafire.com/download/t5c4j8ynt7rrenq/30_Track_30.mp3

http://www.mediafire.com/download/fxtgre18k9wntr5/31_Track_31.mp3

http://www.mediafire.com/download/4pt8jjod65u8o4f/32_Track_32.mp3

http://www.mediafire.com/download/66am43ade7whbqd/33_Track_33.mp3

http://www.mediafire.com/download/qt71h3m7jxjr7nk/34_Track_34.mp3

http://www.mediafire.com/download/6thatebs4dbvm8v/35_Track_35.mp3

http://www.mediafire.com/download/zjbkhhchfiahnm9/36_Track_36.mp3

http://www.mediafire.com/download/ip8ai577xpkmqwv/37_Track_37.mp3

http://www.mediafire.com/download/bv4nodd4xwu1v1n/38_Track_38.mp3

http://www.mediafire.com/download/b5za7pn3tnbzck0/39_Track_39.mp3

http://www.mediafire.com/download/7ssbrnox5rnt72j/40_Track_40.mp3

http://www.mediafire.com/download/jjlhzgrac0cbi7m/41_Track_41.mp3

http://www.mediafire.com/download/ys2dgpbsc1vt4vn/42_Track_42.mp3

http://www.mediafire.com/download/bpy6llz7rg38xgo/43_Track_43.mp3

http://www.mediafire.com/download/cllqqkd83c9luyu/44_Track_44.mp3

http://www.mediafire.com/download/r023llw5emlq351/45_Track_45.mp3

http://www.mediafire.com/download/vl95uv112bn663q/46_Track_46.mp3

 

BÀI NGHE SUCCESS ELEMENTARY 1 sẽ được có phần 2 sau đây

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
SEO by Nef Digital