Bí quyết giúp bạn đạt 9.0 writing trong phần thi IELTS Task

Bí quyết giúp giúp bạn đạt 9.0 writing trong phần thi IELTS Task

Bí quyết giúp giúp bạn đạt 9.0 writing thì trước hết bạn cần phải nắm rõ cách làm bài một cách hiệu quả. Sau đây là một số tips hữu ích giúp bạn đạt điểm cao trong phần thi IELTS Writing Task 1.

Bí quyết trong phần thi IELTS Task

Mô tả thông tin một cách chính xác. Miêu tả sai thông tin là một trong những điều cấm kỵ trong phần thi Writing Task 1 và khiến bạn mất nhiều điểm trong phần thi này. Nó không phản ánh chân thực, khách quan các con số và xu hướng trong biểu đồ.

Trái lại, người chấm sẽ cho rằng bạn không biết cách đọc biểu đồ và sự miêu tả của bạn dựa trên quan điểm cá nhân nên câu trả lời này có thể được coi là lạc đề và mất hoàn toàn điểm nên bạn hãy chú ý miêu tả đúng các số liệu, xu hướng và sự thay đổi qua từng thời kỳ.

Mời bạn tham khảo thêm: Luyện thi ielts cấp tốc tại Hà Nội

Bí quyết giúp giúp bạn đạt 9.0 writing trong phần thi IELTS Task 01

For example

You should spend about 20 minutes on this task.The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000.Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.Write at least 150 words.

According to the graph, Fish and Chips experienced a slum to 40 times at the end of period.

According the graph, Fish and Chips experienced a slum to under 40 times at the end of period.

Bạn không được đưa quan điểm cá nhân vào bài viết của mình. Tốt nhất bạn hãy đưa ra thông tin một cách khách quan và mô tả thông tin từ các dẫn chứng cụ thể trong biểu đồ.

Mời bạn tham khảo thêm: Kinh nghiệm luyện thi ielts

Bí quyết giúp giúp bạn đạt 9.0 writing trong phần thi IELTS Task 2

In my opinion, Hamburgers developed faster than Pizza. (Trong ví dụ này bạn không được dùng những cụm từ mang ý kiến cá nhân như in my opinion hay I think/believe that)

It can be seen that Hamburgers developed faster than Pizza (Bạn nên sử dụng chủ ngữ giả để bài mang tính khách quan hơn nhé)

Bí quyết giúp giúp bạn đạt 9.0 writing

Bạn không nên

Bạn nên tránh sử dụng ký hiệu đánh dấu ở đầu câu vì bạn đang viết bài dưới dạng đoạn văn

 At the starting point, Fish and Chips reached the peak of 100 times and then plummeted to under 40 times in 2000.

 Meanwhile, both Pizza and Hamburgers showed an upward trend.

At the starting point, Fish and Chips reached the peak of 100 times, which was followed by a steep decrease to under 40 times in 2000. Meanwhile, both Pizza and Hamburgers showed an upward trend.

Bạn nên

Phần mở bài bạn nên nêu rõ mục đích của bài báo cáo và xu hướng chung diễn ra trong suốt giai đoạn ở biểu đồ. Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng bạn không được chép y nguyên đầu bài vào bài làm của mình. Thay vào đó bạn cần diễn giải lại đầu bài theo một cách khác.

Mời bạn tham khảo thêm: Cách luyện thi ielts

Bí quyết giúp giúp bạn đạt 9.0 writing trong phần thi IELTS Task 3

Ví dụ: The line graph revealed differences about Australian teenagers’ fast-food consumption from 1975 to 2000.Xu hướng chung:  Overall, both Pizza and Hamburgers tended to increase dramatically, as opposed to steep slide in Fish and Chips.Câu mở bài đầy đủ sẽ là: The line graph revealed differences about Australian teenagers’ fast-food consumption from 1975 to 2000. Overall, both Pizza and Hamburgers tended to increase dramatically, as oppose to steep slide in Fish and Chips.

Bài thi writing task 1

Hai thì thường xuyên được dung trong bài thi writing task 1 là thì hiện tại đơn và thì quá khứ đơn. Tuy nhiên bạn không nên sử dụng lẫn lộn 2 thì này vào với nhau trong cùng một bài vì nó gây sự nhiễu sóng thông tin đối với người chấm. Thay vào đó bạn nên xác định mốc thời gian để lựa chọn thì thích hợp.

Facebook
Twitter
LinkedIn
[FB_COMMENT]