UNIT 16 – CÁCH ĐỂ ĐƯA RA LỜI ĐỀ NGHỊ BẰNG TIẾNG ANH

UNIT 16 - CÁCH ĐỂ ĐƯA RA LỜI ĐỀ NGHỊ BẰNG TIẾNG ANH

Khi muốn đưa ra lời đề nghị bằng Tiếng Anh, bạn có thể dùng “could” sẽ lịch sự hơn dùng “can”. Cụm từ “Do you mind if…” được theo sau bởi một động từ ở thời hiện tại, nhưng “would you mind if…” được theo sau bởi một động từ ở thời quá khứ.

Khi bạn dùng hai mẫu câu này, thì không dùng “please” nữa. Nó đã đủ lịch sự rồi! Đề nghị làm điều gì đó cho người khác (Offering to do something for another person) Khi bạn đề nghị làm gì cho ai đó bạn dùng cụm từ như “ Can I…?- Tôi có thể….”, Shall I….? – tôi có thể…”, “Would you like me to…? – bạn có muốn tôi….”

Mời bạn tham khảo thêm: Học ielts từ con số 0

UNIT 16 - CÁCH ĐỂ ĐƯA RA LỜI ĐỀ NGHỊ BẰNG TIẾNG ANH 1

Cách để đưa ra lời đề nghị bằng Tiếng Anh

1. Let’s: Let’s + V-nguyên thể
VD:
Let’s go to the cinema.
2. What about…? / How about…?
What about + Noun/Noun phrase/V-ing…?
How about + Noun/Noun phrase/V-ing…?
VD:
What about going out for a walk?
What about a glass of beer?

Mời bạn tham khảo thêm: Khóa học ielts

3. Why not…?
Why not + V-nguyên thể …?
Why don’t we/you + V-nguyên thể …?
VD:
Why not have a bath?
Why don’t we play soccer in the rain?

UNIT 16 - CÁCH ĐỂ ĐƯA RA LỜI ĐỀ NGHỊ BẰNG TIẾNG ANH 2

Mời bạn tham khảo thêm: Luyện reading ielts

Câu đưa ra yêu cầu: Would/ Do you mind…

1. Để yêu cầu ai làm việc gì đó một cách lịch sự ta thường dùng cấu trúc dạng verb-ing:
Would you mind + V-ing…?
Do you mind + V-ing…?
VD:
Would/ Do you mind helping me for a few minutes?
Would/ Do you mind not smoking? ( = Please don’t smoke.)
Would/ Do you mind opening the window? (=Please open the window.)

2. Đề hỏi xin phép một cách lịch sự ta thường dùng cấu trúc dạng if.
Do you mind + if + S + V(s,es)… ?
Would you mind + if +S + V-ed… ?
VD:
Do you mind if I smoke?
+ Lưu ý rằng câu trả lời No (không) hoặc Not at all (không có gì) được dùng để cho phép trong cấu trúc Would/ Do you mind if… ?
VD:
Do you mind if I look at your paper?
No, please do.

Mời bạn tham khảo thêm: Học ielts ở đâu tốt nhất hà nội

Những mẫu câu bạn có thể dùng để đề nghị người khác làm gì mà vẫn thể hiện sự tôn trọng, nhã nhặn

– Will you…?
– Would you …?
– Would you please …?
– Could you (please) …?
– Could you possibly …?
– Would you kindly …?
– Would you mind …?
– Would you be so kind as to …?

Những chia sẽ chúng tôi khi nói lời đề nghị bằng Tiếng Anh. Hy vọng các bạn sẽ hiểu sâu hơn về kỹ năng giao tiếp tiếng anh của mình. Chúc các bạn học tập và đạt kết quả cao trong các kỳ thi của mình.

KOS ENGLISH CENTER –  Đối tác của British Council

  • Số 72E Ngõ 283 Trần Khát Chân, Hoàn Kiếm 
  • Số 8 Ngõ 20 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình
  • Số 62A Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy 
  • Hotline: 0933280990
Facebook
Twitter
LinkedIn
[FB_COMMENT]