UNIT 2 : WRITING TASK 1 – BE ORGANIZED

UNIT 2 : WRITING TASK 1 – BE ORGANIZED

BE ORGANIZED là một phần rất quan trọng trong phần thi IELTS Writing. Bởi một trong những tiêu chí chấm điểm hàng đầu của giám khảo chính là Coherence and Cohesion.

Mời bạn tham khảo thêm: Luyện nghe tiếng anh ielts

Chính vì thế, việc sắp xếp tổ chức các ý sao cho bài viết của bạn mạch lạc rõ ràng là bước thứ 2 bạn cần làm sau bước 1 – phân tích và hiểu đề.

WRITING TASK 1 – BE ORGANIZED

Đối với Writng task 1, một dàn bài chuẩn sẽ là:

  • Introduction: Câu mở đoạn

1 cách đơn giản để có một Introduction ăn điểm là paraphrase đề bài. Vậy paraphrase là gì? Nói một cách dễ hiểu, paraphrase là viết lại, sử dụng những từ vựng khác so với mẫu câu nhưng vẫn phải giữ nguyên được nội dung câu văn.

Mời bạn tham khảo thêm: Luyện reading ielts

Chúng mình hoàn toàn có thể paraphrase một cách nhanh, gọn , lẹ bằng cách sử dụng synonym ( từ đồng nghĩa).

  • Overview: Câu khái quát chung

Đối với phần Overview, thí sinh có thể vioeets dao động từ 1 tới 2 câu. Phần khái quát chung này cần phải nêu được những số liệu trong biểu đồ. Đặc biệt trong phần này, mọi thông tin đều chỉ được dừng lại ở mức độ khái quát, tránh đi sâu vào chi tiết hay quan điểm cá nhân để tránh mất điểm.

  • Body: Thân bài ( có thể từ 2 đến 3 đoạn văn)

Và đến với phần thân bài, nhiệm vụ của các thí sinh là chắt lọc những thông tin nổi bật nhất để miêu tả, tránh đưa hết thông tin của biểu đồ vào bài viết vì như vậy bài thi sẽ trở nên rất lan man. Hơn nữa, việc không chắt lọc thông tin cũng khiến chúng ta ngốn quá nhiều thời gian vào làm task1, dẫn đến việc không thể chau chuốt cho Task 2.

Mời bạn tham khảo thêm: Cách luyện speaking ielts hiệu quả

LINK : https://youtu.be/xHdYTnfIpZk

Facebook
Twitter
LinkedIn
[FB_COMMENT]