UNIT 29 – BÀI HỌC VỀ TÍNH TỪ (ADJECTIVE)

UNIT 29 – BÀI HỌC VỀ TÍNH TỪ (ADJECTIVE)

Tính từ (Adjective) là một loại từ phổ biến và gặp thường xuyên trong quá trình học tiếng Anh. Vậy tính từ là gì, cách sử dụng tính từ như thế nào?

Chúng ta hãy cùng KOS English Center tìm hiểu nhé,

 

  1. ĐỊNH NGHĨA: Tính từ là từ bổ trợ cho danh từ hoặc đại từ, nó giúp miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà danh từ đó đại diện.

UNIT 29 – BÀI HỌC VỀ TÍNH TỪ (ADJECTIVE) 1

  1. CÁCH SỬ DỤNG:

 

_ Đứng trước danh từ (Adj + Noun)

My Tam is famous singer

_ Đứng sau động từ liên kết: tobe/ seem/appear/ feel

taste/ look/ keep/ get + adj

She is very beautiful

Chú ý: keep/ make + O + adj

Xem thêm: Lộ trình học IELTS

_ Sau “to”: S + tobe/seem/look…+ too adj…

He is too short to play basketball

 

_Trước “enough”: S + tobe + adj + enough +…

She is tall enough to play volleyball

 

_ Cấu trúc “so…that”: tobe/seem/look…+ so + adj + that

The weather was so bad that we delided to stay at home

 

_ Dùng dưới dạng so sánh:

(Tính từ dài hay đứng sau more, lest, the most…)

 

_ Tính từ trong câu cảm thán:

How + adj + S + V

What + (a/an) + adj + N

Tham khảo: Trung tâm cung cấp lớp học gia sư IELTS uy tín

Trên là những chia sẻ phần kiến thức từ loại tính từ trong tiếng anh. Cùng với danh từ và động từ, thì tính từ là một trong những kiến thức nền tảng đặc biệt quan trọng giúp bạn học tốt ngữ pháp tiếng anh.

Hi vọng những kiến thức về tính từ giúp bạn hoàn thiện hơn kĩ năng về ngữ pháp và sử dụng tiếng anh một cách ngày càng chuyên nghiệp.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
SEO by Nef Digital