UNIT 4 : WRITING TASK 1 – DESCRIBE THE TREND CORRECTLY

UNIT 4 : WRITING TASK 1 - DESCRIBE THE TREND CORRECTLY

Đối với các biểu đồ có xu hướng thay đổi theo thời gian, chúng ta cần chú ý tới những xu hướng đó và cần sử dụng các động từ diễn tả sự tăng giảm. Có lẽ ai trong số chúng ta cũng đều đã dọc trong các câu tài liệu ôn thi IELTS những từ phôt biến như increase, decrease,… Tuy nhiên, việc ai cũng biết đồng nghĩa với tất cả mọi người đều có thể sử dụng. Như vậy bài viết của chúng ta dễ trở nên nhàm chán và khó đạt được điểm cao. Vậy giải pháp đơn giản nhất để xử lý vấn đề này là gì? Ta có thể nâng cấp vốn từ vựng của chúng ta bằng cách đút túi ngay những từ vựng nhỏ mà có võ này:

  

Link: https://youtu.be/nxCh_wvVp5Y

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
SEO by Nef Digital